Kommande Program

Till Lövstabruks kulturförenings medlemmar och vänner.

 

Det har inte oväntat blivit svårt för Lövstabruks kulturförening att detta år genomföra planerat program. Men förr eller senare kommer det att förverkligas. Sommarsamtalen återkommer 2021 och inträffar vid så gott som samma datum som aviserats för i år. Temat ”Barnet i världen, nära oss, inom oss” är tidlöst aktuellt.

Seminariet om Peter Nilson och musiken, vars tema blivit särskilt viktigt under intrycket av vårens  debatt om den vetenskapliga forskningens karaktär och möjligheter att ge säkra besked, vill vi genomföra i slutet av maj eller juni 2021. Peter Nilsons ödmjuka förundran inför skapelsen, hans milda, vackra språk och skarpa insikt om den vetenskapliga kunskapens ständigt växande och omprövande karaktär är förebildliga storheter.

Vi läser Ulf Danielssons DN-essä från i maj i år. Den avrundas: ”Jag hoppas på en ny värld, där människan anpassar sig till och accepterar det vi inte kan förändra, har modet att förändra det som står i vår makt, utnyttja det förstånd, som vetenskapen förser oss med, och förstå skillnaden.”Att den gamla ”sinnesrobönen” skymtar i denna visa formulering gör den inte mindre berörande.

Musik kommer att klinga…från Cahmanorgeln inte minst. 50 lyssnare kan alltid närvara. Vi vll senare i sommar visa Agneta Roslings vackra bildverk med temat ”Uppåt väggarna i Hållnäs”, vi medverkar i utkanten av utställningen av Ingvil Stilles målningar i kulturhuset Möbeln i Tierp och är fortsatt engagerade i andra musikaliska tillställningar i Lövstabruk (kammammusik och jazz). Huruvida den 26:e upplagan (i oktober) av Internationella orgelakademien i Leufstabruk kan realiseras, är tyvärr oklart. Vilka reserestriktioner kommer att gälla? På hemsidan försöker vi vara uppdaterade – ändringar befaras. BÖW

Programkalender

Internationella Orgelakademien i Leufsta Bruk

mån 5 okt kl 18:00 - fre 9 okt kl 21:00
Lövstabruks kyrka
Internationella orgelakademien i Leufsta bruk har pågått sedan 1995. Efter 25 år upphör nu Lövstabruks kulturförenings lokala värdansvar för Internationella orgelakademien i Leufsta bruk. Fr. o m denna höst har en ny stark huvudman tillträtt; Tierps pastorat/Uppsala Stift/Domkyrkan i samverkan. Lukas Arvidsson, Cahmanorgelns organist, har numera ledningsansvar för ”The Leufsta Cahman Academy”. Vi är glada, […]

Beethoven 250 år

sön 11 okt kl 16:00 - 17:00
Uppsala kammarsolister – en av Sveriges bästa kammarensembler bjuder på ett hyllningsprogram. Vi får lyssna till Die Grosse Fuge Stråkkvartett nr 16 och några unga tonsättares musikaliska kommentarer till dessa verk.

Skrivarretreat Sápmi

fre 23 okt - sön 25 okt
Skrivardagar, som särskilt vänder sig till alla som känner att de har något att berätta om /gestalta ur den samiska erfarenheten. PGA virusepidimin väljer vi att flytta fram kursen och säger välkommen till alla som skulle vilja vara med att höra av sig med frågor. Tills vi ses jobbar vi via nätet. Samverkan sker med […]

Musik på Alla Själars Dag

sön 1 nov kl 15:00 - 16:30
Lövstabruks kyrka
Bengt Tribukait vid Cahmanorgeln i Leufsta Bruks kyrka. Bengt medför också sitt eget medeltida portativ för framförande av ett särskilt gammalt verk.  På Alla Själars dag, åminnelsedag för våra älskade avlidna, lyssnar vi till musik för tröst och vila.

Adventsmusik i Leufsta bruks kyrka.

lör 5 dec kl 14:00 - 15:30
Lövstabruks kyrka
Lukas Arvidsson vid Cahmanorgeln Tema :”Vad kärlek i min värld har byggt det river jag ej ned.” Återkommande högtid i samband med julmarknaden i Leufsta bruk. Med ansats i Zachris Topelius’ klassiska dikt ”Vintergatan” vävs en barockmusikalisk fond för stillhet och frid inför julen.

Högmässa i julfastan 2020

sön 6 dec kl 11:00 - 12:00
Vi firar Gudstjänst i julfastan i samband med Julmarknaden i Leufsta bruk. Liturgiska moment enligt 1693 år gudstjänstordning, texter enligt Karl XII:s bibel, psalmer från 1600-talet, musik från tiden för Cahmanorgelns och kyrkans tillkomst (ung. 1720).

Peter Nilson och Musiken

fre 2 jul 2021 - lör 3 jul 2021
Skilda ”rum” i bruket.
Peter Nilson och musiken – seminarium kring ett stort tema och hommage till ett omistligt författarskap. Seminariet flyttat preliminärt till 2-3 juli 2021;  Medverkande: Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet, Hans-Ola Ericsson, professor i orgelkonst, kompositör, Mc Gill University, Canada. Bengt Gustafsson, professor i astrofysik, Uppsala universitet. Hans Hellsten, professor i orgelkonst vid […]

Barnet i Världen, Barnet nära oss, Barnet inom oss – Sommarsamtal 1. Gäst: Arne Ruth

tis 6 jul 2021 kl 18:00 - 20:30
 ”Barnet och oskulden. Stig Dagerman och värnlöshetens gränser.” Arne Ruth, författare och erfaren journalist, gör ett efterlängtat besök hos Lövstabruks kulturförening. Arne, som är djupt förtrogen med Stig Dagermans författarskap, belyser också den ”skuldfråga” som präglat och präglar många barns tillvaro: Den ”tyska skulden” – utifrån Dagermans betydelsefulla reportagebok ”Tysk höst” – den som rör Tysketösernes barn […]

Barnet i Världen, Barnet nära oss, Barnet inom oss – Sommarsamtal 2

tis 13 jul 2021 kl 18:00 - 20:30
Lars H. Gustafsson, erfaren barnläkare och viktig opinionsbildare, presenterar sin nya bok ”Glöd och visdom, mina vägvisare till barnets rättigheter”. Från januari 2020 gäller FN:s barnkonvention som svensk lag. Lars H. Gustafsson är en stark förespråkare för detta och en av våra mest kända barnrättskämpar. Lars ger i sin nya bok levande och personliga porträtt […]

Sommarsamtal 3: Barnet inom oss: Staffan Westerberg

lör 17 jul 2021 kl 14:00 - 16:00
Staffan Westerberg, författare, regissör, skådespelare, som berett så många, både små och stora barn oändlig glädje med sina lek- och fantasifulla barnprogram – ”Vilse i pannkakan”,  – besöker oss i Lövstabruk för att på sitt geniala och insiktsfulla sätt erinra om och gestalta Barnet inom oss, det som vi är skyldiga den djupaste solidaritet…

Barnet i Världen, Barnet nära oss, Barnet inom oss – Sommarsamtal 4

tis 20 jul 2021 kl 18:00 - 20:30
Peter Frykholm är narkosläkare och verkar inom organisationen Operation Smile, som engagerar sig för att möjliggöra för barn i den fattigare världen med medfödd gomspalt att få förutsättningar för ett bättre liv. Peters besök och erfarenheter ger oss tillfälle att på djupet samtala om de villkor, som Barnen i världen är underkastade: hunger, sjukdom, krig […]

Barnet i Världen, Barnet nära oss, Barnet inom oss – Sommarsamtal 5

tis 27 jul 2021 kl 18:00 - 20:30
Om barnets hjärna. Hugo Lagercranz, läkare, hjärnforskare, presenterar sin forskning om utvecklingen av barnets hjärna, kunskap som hjälper oss att bättre förstå oss själva och – barnet. Hugo Lagercrantz har i en rad arbeten redovisat sin omfångsrika och viktiga forskning. Aktuell är hans studie av autism hos barn. Rose Lagercrantz, som är framstående barnboksförfattare, medverkar också, […]

Barnet i Världen, Barnet nära oss, Barnet inom oss – Sommarsamtal 6

tis 3 aug 2021 kl 18:00 - 20:30
”Från Jesus till Picasso”. Fransk dokumentärfilm från 2018 om Barnet i konsten. Vi samtalar om Bilden av barnet, som i den västerländska konsten länge visade en vuxen i miniatyr. Hur avbildas barnet i dag? Som en trevlig accessoar till en förälder eller besteförälder, som önskar Facebookbekräftelse? Och hur skall vi förstå bilden av det gråtande barnet, […]

Medlemskap

Som medlem i Lövstabruks kulturförening verkar man för att det öppna samtalet fortsätter. Man bidrar också till föreningens verksamhet via årsavgiften. Medlemmar får även kontinuerlig information och inbjudan till evenemang via regelbundna utskick. Läs mer om föreningen här >>

Passa på och anmäl dig som medlem om du inte redan gjort det.

Bli en kulturfadder - Hjälp oss i detta värdefulla arbete

Läs merGe ett bidrag

Pin It on Pinterest