Sista trotsåldern

Sista trotsåldern

Människans livslopp svänger hit och dit. Olika faser avlöser varandra, repeteras. ”Trotsådern” är en sådan repetetiv fas, som – enligt dem som ”vet” – kommer och – går i haltande tempo: En första inträffar när vi är i 2-årsåldern, en...
Bot mot uppgivenhet…

Bot mot uppgivenhet…

Allt fler känner trötthet inför det mediala bruset, den offentliga debattens skränighet, nyhetsflödets framforsande våld, befarade lögner, plattityder, trams, konstgjordhet. Vi söker oss oftare till källorna för sansat och eftertänksamt tankeutbyte. Insikten om de...
Hit och dit samt små mirakel.

Hit och dit samt små mirakel.

Så har tidsandan än en gång svängt och vi som levat länge, vet att den gör det, förr eller senare. Den korkade sekularism, som medvetet försökt bortse från centrala värden i tillvaron är nu på retur; inte bara Nobelpriset till Fosse illustrerar det utan också ytliga...

Pin It on Pinterest