Mats Olsson, f. professorn i biologi vid Naturhistoriska Riksmuséet, berättar med hjälp av arkiven om en medeltida källare i Norduppland och visar hur det lilla speglar det stora. Samtidigt hjälper han oss att i nuet hålla kvar några av de många människor, som under flera hundra år brukat och bebott gården Orsbo; där finns det vackra och ändamålsenligt murade förrådsrum, en fatabur, som råkat hamna i Mats ägo och som är värd att restaureras.

I en tid, då egocentriska medieberättelser om enskilda halvoffentliga figurers ”mående”, bestyr med livspusslet, åsikter om värdet av ”otrohet”, ånger över avlade barn får vår samtid att te sig glåmig och fadd, visar Mats Olsson oss vilken handfast verklighet det tålmodiga och ödmjuka studiet av arkivens, ofta lapidariska, uppgifter i skattelängder, domstolsprotokoll, kyrkböcker o s v ger oss om människors faktiska förhållanden. Den behärskade, stringenta texten i ”Orsbo från bronsålder till 1745” väcker en svårförklarad genklang – vi inser att den allvarsamma historiska forskningen, här bedriven på ett litet, lokalt objekt, har oändligt mycket att säga om de makrohistoriska omvärldsförhållanden, som bestämmer över människors liv. Ett viktigt avsnitt i Nordupplands historia och inträdet av modernitetens nationella marknadsekonomi får här sin belysning. Och i det hela avtecknar sig vanliga människor, deras vedermödor och glädjeämnen, som vi erbjuds att föreställa oss och öva inlevelse i.

(BÖW)

Pin It on Pinterest