”Text och samtal”: Ännu ett skrivarmöte I Lövstabruk: Vi fick veta något om varandra och om – oss själva.

Ännu några dagar med ”Text och samtal”. Ansats finns i betraktandet av Rembrandts målning ”Den förlorade sonens återkomst” och läsning av kap. 15 i Lukasevangeliet. Allas texter är olika, ett par tar spjärn mot temat.

Handledaren märker att samtalet tycks ställa frågan om vad vi överhuvudtaget kan veta om Människans natur och funderar vidare:

——-

Vi ser i en dödsannons en meningsdiger symbol för det liv den bortgångne lämnat, vi läser ett vackert, genomtänkt minnesord över en död; vi tar del av en autofiktiv berättelse, som vi tycker pågår i vårt eget liv, känner igen ett biografiskt avslöjande om en annans svaghet, brott, tvetydigheter, lyckosamheter. Vi tänker, att det verkar möjligt att berätta sanningen om oss människor, om Människan som sådan.

Men vi vet, att den sanningen till sin natur är fragmentarisk, villkorlig; vi känner inte ”den andre”, vi känner inte oss själva; men vi beter oss som om det finns en sanning om människan och att den kan dokumenteras, redovisas, sannfärdigt gestaltas. Vi studerar och undersöker den oavbrutet i olika vetenskapliga discipliner och konstnärliga former.

Vi skapar romaner, där diktade gestalter utrustas med trovärdiga egenskaper som vi behöver ge dem för att vi skall kunna undersöka vad som sker med dem i deras, av vår inlevelse- och inbillningsförmåga skapade, liv. Och de kan förefalla lika ”verkliga” som de som levs av människor med folkbokföringsnummer och mantalskrivningsorter i vår kronotop nu och här, i den för stunden och platsen just /där rådande rumtiden.

Anspråk på att leverera ”sanningen” om människan har alltid hävdats och frambringar oavbrutet artefakter, som kan vara oskattbart sköna eller – skräp. Men inte är de ”sanna”, mer än styckevis.

Det mesta som sagts och sägs om den enskilda människans sanna natur är provisorier, tolkningar, gissningar.  

Vi längtar och söker efter en uppenbarad sanning. Kan den nås?

Ja, tillsammans, i öppenhet och förtroende, kan vi möta skärvor av den.

Men det sker bäst, när vi återvänder till och återanvänder en tidlös (och därmed samtida) berättelse, en myt, en gammal helig text med för oss alla gemensam uråldrig kunskap:

Vi betraktar Rembrandts målning ”Den förlorade sonens återkomst” och läser evangelisten Lukas’ version av denna Jesu liknelse. Samtalet om den mänskliga relation den gestaltar pågår i tre dagar och kan inte avslutas, innan vi måste skingras.

En dag senare, mitt i glanslös vardag, anar vi att Abraham, Isak och Jakob, Den förlorade sonen, dennes bittre broder, Odysseus och andra mycket gamla vänner förefaller stå i samma kassakö på Coop och ICA som vi. Och om otaliga döda före oss, efter oss, liksom om de många som just nu dör, vet vi vad vi behöver veta, tack vare den gamla texten.

”Myten är människan avklädd

allting som döljer

livet hon lever.

Myten åldras inte

men tolkningarna dör,

en efter en

som förbrukat epitel,

mjäll, avskrap

från levande hud. 

Skär i myten –

den blöder.”

(Birger Norman i 'Vägen längs sjön' 1988)

Pin It on Pinterest