Vänner till Leufstabruk, till dess musikliv kring Cahmanorgeln och till Lövstabruks kulturförenings verksamhet. Lördag 17 november kl 14.00 ”utspelas” vår - p g a akuta problem uppskjutna - (Obs. dag och klockslag.) Brittsommarkonsert med BENGT TRIBUKAIT vid...

läs mer