Månadsskifte januari/februari 2021 och snart ett år sedan pandemin startade.

Har vårt medvetande och vår självbild blivit annorlunda under det knappa år som gått eller stökar vi fortsatt med de små problemen kring personligt värde och konkurrens om andras uppmärksamhet? Den romerske skalden Horatius’ ”sorgedikt” till en oförvitlig människa har kommit mig att fundera över begreppet ”integritet”, över vad det innebär att vara ”integer”. I samband med detta har jag av min vän matematikern lärt, att en integer i matematiken betecknar heltal, vilket ju har viktiga beräkningsmässiga konsekvenser. Men hurudan är en ”integer” människa? Efter Lars Noréns bortgång har uttrycket använts om honom. ”Integer vitae scelerisque purus” är första raden i Horatius’ poem. Den kan kanske fritt översättas ”Oförvitlig i sitt liv och fri från brottslighet..” Ännu en gång har en satirisk cartoon av Niklas Eriksson ställt ett viktigt spörsmål på sin spets.

Birgitta Östlund Weissglas.

 

Pin It on Pinterest