Eftertankar

Bot mot uppgivenhet…

Bot mot uppgivenhet…

Allt fler känner trötthet inför det mediala bruset, den offentliga debattens skränighet, nyhetsflödets framforsande våld, befarade lögner, plattityder, trams, konstgjordhet. Vi söker oss oftare till källorna för sansat och eftertänksamt tankeutbyte. Insikten om de...

läs mer
Hit och dit samt små mirakel.

Hit och dit samt små mirakel.

Så har tidsandan än en gång svängt och vi som levat länge, vet att den gör det, förr eller senare. Den korkade sekularism, som medvetet försökt bortse från centrala värden i tillvaron är nu på retur; inte bara Nobelpriset till Fosse illustrerar det utan också ytliga...

läs mer
Det svåraste är det bästa.

Det svåraste är det bästa.

Geniale cartoonisten Nicklas Eriksson, som lär komma från Obbola i Västerbotten, är en god kommentator av tidsandan. Så här demonstrerar han det i en mångskiktad reflexion i anledning av uppståndelsen kring AI. Och så här kan man tänka inför Nicklas’ slutsats:...

läs mer
Mellan fyra ögon.

Mellan fyra ögon.

Nyss kom en knubbig bok om bristen på äkta samtal människor emellan. ”Tillbaka till samtalet - Samtalets kraft i en digital tid”. (Daidalos förlag). Författaren är psykologen och sociologen vid MIT Sherry Turkle. Det Turkle pläderar för på 500 sidor är...

läs mer
Att se det stora i det lilla.

Att se det stora i det lilla.

Mats Olsson, f. professorn i biologi vid Naturhistoriska Riksmuséet, berättar med hjälp av arkiven om en medeltida källare i Norduppland och visar hur det lilla speglar det stora. Samtidigt hjälper han oss att i nuet hålla kvar några av de många människor,...

läs mer
Valfrändskaper

Valfrändskaper

Böcker är vänner, som man oftast väljer för livslång relation. De blir allt fler, medan åren går. Nya förvärvas, gamla anropas på nytt; samtalet utsträcks i tiden, utvidgas i det mentala rummet, som expanderar och alltmer befolkas. Där råder inte...

läs mer
αρμονία

αρμονία

Förfaren författare öppnar sin verktygslåda. Julian Barnes’ senaste berättelse Elizabeth Finch föreligger i dagarna samtidigt i original och på svenska (Bakhåll). Den visar oss ett porträtt av den goda läraren och problematiserar frågan om passionens natur,...

läs mer
Att Leva och att Dikta…

Att Leva och att Dikta…

Sånger om Det Hela och om - Allt.   - jag räknar över mitt livs små händelser när jag for med vinden i min kajak och trodde jag var i fara min ängslan den lilla som tycktes så stor för allt jag ville ha eller uppnå och ändå finns det bara ett enda det största av...

läs mer
Att slå följe ……

Att slå följe ……

Bilden som ackompanjerar denna veckas ’Eftertanke’ visar den centrala scenen i den franske konstnären Arcabas’ gestaltning av ett outsägligt ögonblick, återgivet av aposteln Lukas. Trötta och modlösa lärjungar inser, att ’Främlingen’ som de, efter förfärande och...

läs mer
Inför 2022

Inför 2022

De stora berättelserna - de som gestaltar de tidlösa frågorna om mening och mål med existensen - kommer vi inte undan - de uppenbarar sig på nytt och på nytt. De hämtar bilder och färger ur det sammanhang i vilket vi lever. Hur viktigt då att vi har insikt om detta...

läs mer
Klarsynt ovanifrån

Klarsynt ovanifrån

"Wow! From up here you can see everything". Ibland måste man fundera över om man är så klok, så välinformerad, så fördomsbefriad som man tycker sig vara och vill framstå som.                                                                                              ...

läs mer
Nytt år – förtröstan finns.

Nytt år – förtröstan finns.

Birgitta (Gittan) Östlund Weissglas Lövstabruk 2019 12 29. ”Undvik inte extasen..” - om förtröstans praktik hos tre poeter. Under 2019 kommer tre seniora svenska diktare ut med sina kanske vackraste böcker. Kjell Espmark, 89, Göran Sonnevi, 80, Lennart Sjögren, 89. De...

läs mer
Höstfunderingar.

Höstfunderingar.

Vänner till och medlemmar i Lövstabruks kulturförening. Under hösten pågår som vanligt våra skrivarkurser, 2 grupper med 6 respektive 8 deltagare träffas regelbundet. Några av dem som under åren deltagit i och berikat textsamtalen i våra längre skrivarretreater...

läs mer
Sensommar 2019

Sensommar 2019

Litet sent i augusti. Efter sommarens serie av samvaro och samtal i vår kulturförening inställer sig behovet av eftertanke. Vi har med hjälp av kloka människor med insikter hämtade från olika kunskapsområden reflekterat kring vad det innebär att vara människa:...

läs mer

Pin It on Pinterest