Vad är det att vara människa?

Månadsskifte januari/februari 2021 och snart ett år sedan pandemin startade. Har vårt medvetande och vår självbild blivit annorlunda under det knappa år som gått eller stökar vi fortsatt med de små problemen kring personligt värde och konkurrens om andras...

Pin It on Pinterest