Att Leva och att Dikta…

Att Leva och att Dikta…

Sånger om Det Hela och om – Allt.   – jag räknar över mitt livs små händelser när jag for med vinden i min kajak och trodde jag var i fara min ängslan den lilla som tycktes så stor för allt jag ville ha eller uppnå och ändå finns det bara ett enda det...
Att slå följe ……

Att slå följe ……

Bilden som ackompanjerar denna veckas ’Eftertanke’ visar den centrala scenen i den franske konstnären Arcabas’ gestaltning av ett outsägligt ögonblick, återgivet av aposteln Lukas. Trötta och modlösa lärjungar inser, att ’Främlingen’ som de, efter förfärande och...
Inför 2022

Inför 2022

De stora berättelserna – de som gestaltar de tidlösa frågorna om mening och mål med existensen – kommer vi inte undan – de uppenbarar sig på nytt och på nytt. De hämtar bilder och färger ur det sammanhang i vilket vi lever. Hur viktigt då att vi har...

Pin It on Pinterest